Voor wie?

Doelgroepen
Mijn expertise binnen de muziektherapie ligt in het werken met mensen met een neurologische aandoening, met name:

 • een vorm van dementie  (Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, etc.)
 • ziekte van Huntington
 • syndroom van Korsakov

Tevens heb ik ruime werkervaring met mensen met:

 • afasie (taalstoornis)
 • CVA (beroerte)
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • ziekte van Parkinson

Doelen
Muziektherapie richt zich niet op het bestrijden van de ziekte zelf, maar kan worden ingezet bij:

 • emotionele en sociale problemen, zoals depressiviteit, rouw, isolement. Muziektherapie helpt bij het versterken van het zelfvertrouwen, uiten van emoties en vermindert angst en onrust
 • concentratie- en geheugenproblemen. Muziektherapie activeert en stimuleert het geheugen en traint de focus en concentratie
 • problemen op het gebied van motoriek en communicatie. Muziektherapie verbetert spraak, bijvoorbeeld bij afasie en andere spraakproblemen, en biedt ondersteuning bij oefeningen van motoriek

Muziektherapie kan grofweg op vier verschillende gebieden worden gericht:

 1. veranderings- of behandelingsgericht: terugdringen van problemen
 2. ontwikkelingsgericht: stimuleren van mogelijkheden of vaardigheden
 3. acceptatiegericht: leren om gaan met verlies of beperkingen en ontwikkelen van copingstrategieën
 4. stabilisatiegericht: fysieke en/of mentale achteruitgang zoveel mogelijk beperken, of het lijden verlichten (palliatieve zorg gericht op verbeteren en behouden van kwaliteit van leven)

Contact
Neem gerust contact met me op voor het aanvragen van muziektherapie. Ook voor andere klachten, ziektebeelden of doelgroepen ben ik inzetbaar. Vul het contactformulier hiernaast in om te informeren naar de mogelijkheden.