Muziektherapeut

piano muziektherapie handen

Muziek heeft de unieke eigenschap ons onmiddellijk in beweging te zetten. Denk aan meebewegen op de maat, dansen of tot tranen toe geroerd zijn. Muziek is een krachtig middel om gevoelens uit te drukken en zij is in staat om mensen met elkaar te verbinden.
Muziektherapie is een behandelvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van deze bijzondere eigenschappen van muziek. Muziektherapie richt zich niet op het bestrijden van de ziekte zelf, maar kan worden ingezet bij:

  • Emotionele en sociale problemen, zoals depressiviteit, rouw, isolement. Muziektherapie helpt bij het versterken van het zelfvertrouwen, uiten van emoties en vermindert angst en onrust.
  • Concentratie- en geheugenproblemen. Muziektherapie activeert en stimuleert het geheugen en traint de focus en concentratie.
  • Problemen op het gebied van motoriek en communicatie. Muziektherapie verbetert spraak, bijvoorbeeld bij afasie en andere spraakproblemen, en biedt ondersteuning bij oefeningen van motoriek.

In mijn werk als muziektherapeut staat voor mij de mens centraal: waar kan ik aansluiten bij iemands wensen? Aandacht is voor mij het sleutelwoord. Door met aandacht naast iemand te staan, waarbij je de ander volledig in zijn waarde laat, kun je pas echt iemand leren kennen en de juiste hulp bieden.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met volwassenen en ouderen met dementie (zoals de ziekte van Alzheimer), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington, afasie (taalstoornis), ziekte van Parkinson en andere neurologische aandoeningen.


Casus – mevrouw woont in een verpleeghuis, heeft dementie en bovendien woordvind-problemen waardoor ze moeilijk verstaanbaar is.
Mw. zit in haar stoel, voor zich uit te staren. Wanneer de zuster haar vraagt wat mw. wilt drinken, antwoordt mw. iets onverstaanbaars terug. De zuster begrijpt haar niet en schenkt een kopje koffie voor haar in. Mw. wordt hierop boos en gooit haar kopje omver. Tijdens de muziektherapie zingen we samen liedjes. Mw. kent nog veel liederen uit haar hoofd en geniet zichtbaar van de muziek. Tijdens het zingen wordt het muzikaal geheugen aangeboord en zo vindt er een omweg plaats naar het taalgebied. Mw. kan de woorden goed uitspreken en kan de liedjes woord voor woord meezingen. Dit effect werkt ook nog even door na het zingen. Mw. kan helder antwoord geven op de vraag wat ze wilt drinken: ‘thee met suiker!’.